Amaçlar & Görevler

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı

Amacı ve görevi; Kültür ve sanatın araştırılmasına ,incelenmesine oluşturulmasına, öğrenilmesine, korunmasına , kitlelere yayılmasına yönelik her türlü girişimde bulunmaktır.

Berksav bu amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için:

  • Bergama kökenli veya Bergama’da bulunan her türlü kültür mirasımıza sahip çıkmak.
  • Özellikle folklorümüzü araştırmak, tanıtmak, bu konu ile ilgili kurslar, yarışmalar, gösteriler, konferanslar v.b. düzenlemek veya düzenlenenlere katkıda bulunmak.
  • Bergama Kermesine katılmak veya düzenlenmesine katkıda bulunmak .
  • Bergamalı gençlerden tıp, eczacılık, tarih, sanat tarihi , arkeoloji, turizm, müzik, kütüphanecilik, psikoloji dalında eğitim görüp de yardıma gereksinim olanlara burs vermek.
  • Bergama’daki kültürel ve turistik yaşamı zenginleştirmeye yönelik her türlü toplantıyı (konferans,panel,sempozyum,forum,kurs,tiyatro,film gibi)düzenlemek.
  • Aynı amaçları gerçekleştirmek için tesisler açmak,öğrenci yurdu açmak, kiralamak, çalıştırmak, kiraya devretmek ve devretmek.
  • Aynı amaçla çalışan kamu tüzel kişilikleri(yerel yönetimleri, dernekler, odalar,vakıflar) ile iş birliği yapmak.
  • Amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mal edinmek,alım-satım yapmak,bağış ve vasiyet yoluyla verilen taşınır veya taşınmaz malları kabul etmek, sahip olduğu taşınmaz malları kiraya vermek, işletmek,ortaklık kurmak,kuruluşlarınca üretilen malları sergilemek,satmak.
  • Amaçlarına uymak koşuluyla her türlü yayın ve yayımı yapmak.
  • Yukarıda sayılmamakla birlikte,kuruluş amaçlarına ve bu senedin içeriğine aykırı düşmeyen, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmaktır.