Osman Bayatlı Bergama Kent Arşivi   

BERGAMA KENT ARŞİVİ

Günümüzde tarih yazıcılığında toplumsal bakış açısı egemen olmuştur. Bu yüzden yerel kaynaklara olan ilgi artmıştır. Bulunan her türlü belge, üretildiği yerin tarihsel ve kültürel mirasının devamlılığı için önemli birer kaynaktır. Bu kaynakların bunu görev edinebilecek, sivil toplum kuruluşlarınca yok olmasının engellenmesi için bir çatı altında toplanması gerekmektedir. Dünyanın çeşitli şehirlerinde olan bu uygulamanın ülkemizde İzmir, Bursa ve Balıkesir’de açılan kent müzesi ve arşivleri örnek yapılanmalardır. Kentin hafızası olan kent arşivleri örnek yapılanmalardır. Kentin hafızası olan kent arşivleri, bu mirası bilimsel bir yaklaşımla toplamalı ve yerel ulusal uluslar arası ölçekte paylaşıma sunmalıdır. Bu misyonu Bergama’da Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın üslenmesi doğru olacaktır.

Kent arşivlerinin amaçları :

 1. Kentin ve kentte yaşayan insanların geçmişini,bugününü ve geleceğini ifade edecek malzemeleri objektif yaklaşarak toplamak,toplanan belgelere erişimi en uygun şartlarda sağlamak,
 2. Tarihi öğrenmek ve anlamak isteyen araştırmacıya veya öğrenciye bunu somut ve zevkli olarak sunmak ,
 3. Etkin ve hızlı servis için bilgi teknolojisini takip etmektir.
 4. Kent arşivi kuruluş aşamasında yapılacak ilk iş, kent arşivi politikasının oluşturulmasıdır. Bu politika ile arşivci sağlama,niteleme düzenleme,erişim ve koruma konularında üst bakışı yakalayabilecektir.

 

  Kent arşivi ne tür malzemeleri toplamalıdır?

  • Yerel yönetimlere ait hukuki metinlerin orijinal koleksiyonları
  • Yönetim birimlerinin ürettiği arşivler
  • Kent hayatında rol oynayan kişilerin arşivleri
  • Diğer ülkelerin arşivlerinden veya kültürel kurumlarından bağış,değiş tokuş satın alma yoluyla elde edilen arşivler ve reprodüksiyonlar
  • Bireylerin özel kurumların, vakıf, dernek, oda gibi kamu hayatında etkin rol oynayan örgütlerin arşivleri

   

  Nasıl harekete geçeceğiz?

  Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın Kütüphanesi ve kitapları mevcut rutubet ortamından ivedi olarak kurtarılmalıydı. Atölyemizde çalışmalarını sürdüren ve Kaymakamlığa taşınan gümüş-telkari kursunun bulunduğu bölüm mevcut raflarımızın tadilatı ile bu bölüme taşınma hazırlığına başladık .BERKSAV Bergama Kent Arşivi; teknolojik donanımı,çağdaş arşivcilik anlayışı ile “Bölgenin ortak hafızası” olmayı amaçlamalıdır.Kent Arşivi ve Müzesi ile birlikte,Bergama ile ilgili bütün belgeleri bir elde toplayıp ,Bergama hafızasını oluşturmayı görev saymalıdır. Hedeflenen kent tarihi arşivi araştırmacı konunun gerçekleştiği Bergama’ya gelerek, bu havayı soluyarak buraya hareket getirecektir.

  *Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Arşivi düzenlenmeli, Vakıf yayınları, Osman Bayatlı eserlerinin bütün eserlerinin orijinalleri, Bergama’yı Sevenler Cemiyeti yayınlarının orijinalleri arşivimize kazandırılmalıdır.
  * Alman Arkeoloji Enstitüsü ile irtibata geçilip belgelerin kopyaları arşive kazandırılmadır.
  *Bergama Kermesi ile ilgili 1937’den bu yana tüm dokümanlar bir araya getirilmelidir.
  *Bergama’yı konu alan kitap, gazete, tez, makale, fotoğraf, film, belge, yazılı ve görsel döküman toplanıp bir araya getirilerek kalıcı bir ortak değer ortaya konmalıdır.
  *Başbakanlık Osmanlı arşivi ve Cumhuriyet arşivi, uzmanlarca taranarak, ilgili belgeler, arşivimize kazandırılmalıdır.
  *Bergama Belediyesine Osman Bayatlı’nın ailesi tarafından bağışlanan malzeme ve belgeler arşivimizde yerini almalıdır.
  *Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinde bulunan Bergama ile ilgili belgelerin kopyaları alınmalıdır.
  *Kaymakamlık, Belediyeler ve yerel kurumların arşivlerinin taranması sağlanmalı yararlanılabilir niteliktekilerin birer kopyasının arşive kazandırılması hususunda görüşmeler yapılmalıdır.
  *İlgili belgelerde ön düzenlemeler yapıldıktan sonra bağış yapabilecek ailelerle görüşülmelidir.
  *Bergama doğumlu olduğunu her fırsatta yineleyen İsrail başkonsolosu Gaby Levi ile irtibata geçilip ondan da yardımcı olması istenmelidir.

   

  Bu maddeler, Kent Arşivi ve kent Belleğinin sadece temelini teşkil eder. Türkiye’den ve dünyadan verilen örnekler hep tarihi mekanların restorasyonu yapıldıktan sonra buralarda hayat bulmuştur. Yerel tarihimiz de hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Tarihine yönelik böylesine bir çalışma yapmak Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın amaç ve görevleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Kent arşivinde bugününü geçmiş ile bağlantısını bütün netliği ile ortaya koyup, yeni kuşaklarına kim olduklarını göstermek ana amaç olmalıdır. Burada profesyonel bir arşivcilik sisteminde gerekli tüm cihazlarını da tamamlamalı, en son arşivcilik tekniklerini kullanmalıdır. Gerekli yardımlar arşivlemek konusunda uzman akademisyenlerden alınmalıdır. Bergama gibi Türkiye’nin ilk yerel festivalini yapan şehirde kısa zamanda mesafe alıp ciddi birikimlere ulaşılabileceği ortadadır. Kent arşivi belli bir zaman dilimini değil, geniş zaman dilimlerini ele almalıdır. Bu doğrultuda konumuza giren fakat arşivimizde yer almayan eserler bağış ve devir yoluyla kabul edilmelidir. Yörükleriin yanı sıra, Rumeli’den gelen vatandaşlarımız ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın yanlarında getirdiği belge ve dokümanlar, Bergama’dan göç eden kimselerin yanlarında götürdüğü belgeler bu coğrafyanın tarihsel geçmişinin bilincine vardırmak ve kültürleri harmanlamak için Kent Arşivinde yeri büyüktür. Kültür ve geçmişe duyarlı insanların destekleriyle kısa zamanda geniş ve zengin bir kaynağa sahip olduğumuz kaynağı gözler önüne serebilecektir.

  Aynı zamanda Bergama’da doğmuş,büyümüş yetişmiş fikir siyaset ve sanat adamları için de bir yer ayrılmalı onların eserleri de sergilenmelidir.Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın bugüne kadar vermiş olduğu Kültür ve Sanat ödülleri bize yol gösterecektir.

  Tarih değerleri ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımak zorundayız. Bu turizmden önce kendimiz için gereklidir.Geçmişimiz ile bugünümüzü gelecek nesillere aktarmak bizlerin en büyük borcudur.Kent Arşivi’nin öncelikli hedefleri kentimizin ortak hafızası olmanın yanında,bünyesindeki tüm malzemelerle yeni araştırma ve yayınlara zemin hazırlamalıdır.Bergama ile ilgili kaynaklar çok daha sağlam ve kaliteli bir şekilde arşivlenmelidir. Halka açık bir hale getirilmeli Bergama tarihi ile ilgili belgelere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın kullanılmasına sunulmalıdır. Bundan sonra da araştırma yapacak akademisyenler, araştırmacılar,Bergama ile ilgili belgelere buralarda ulaşacaklar arşivimiz tüm araştırmacılara açık olmalı ileride başvurunun yanında internet aracılığı ile incelenebilmektedir.