Bergama Evleri    

HALKIN KENDİ OLANAKLARI İLE ORTAYA KOYDUĞU,KALICI OLMASI İÇİN ÖZEL ÇABA SARFEDİLMEYEN,BASİT MALZEME VE YAPIM TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KONUT YAPILARINA AİT , Bİ ZANS DÖNEMİNE VE HATTA 18.YY ÖNCESİ OSMANLI DÖNEMİNE AİT SOMUT VERİLER YOK OLMUŞTUR..ONUN İÇİN TÜRK EVİ LİTERATÜRÜNE GİREN EN ESKİ BERGAMA EVLERİ 18.YY TARİHLİDİR.

Kalın dış duvarları,iç sofalı planları,yığma yapı gereklerine bağlı pencere boyutları ve doluluk boşluk oranları ile Bergama evleri ısı kontrolü açısından belli bir üstünlüğe sahiptir. Yine yapısal nedenlerle kütleleri fazla girintili çıkıntılı değil,masif görünümlüdür.Geleneksel Türk evi üst katlardaki çıkmalarla dışa açılma olanağından yoksun,alt ve üst katları hemen hemen aynı büyüklüktedir.Az sayıdaki evde Sakız üslubuna özgü,ahşab bir cumba veya balkon şeklinde çıkmalarla bu özellik biraz değişebilir. Genellikle bitişik nizam yapıldıklarından yan cepheler kapalı ,arka bahçeye bakan yüzler genellikle özensizdir.Sokak yüzlerinin tek girintisi zemin katlardaki kapı nişleridir.Bu girintiler, kapıların demir,pencerelerin kepenkli yapılması güvenlik ilkeleri bağlamında kural haline getirilmiş özelliklerdir. Kargir Bergama evleri;taş sövelerle çevrelenmiş pencere ve kapılar.demir parmaklıklar,iyonik başlıklar,madalyonlar,eski yunan mimarisinden alınmış kornişler,saçak yerine düzgün kiremit dizileri ile yapılmış akroter benzeri elemanları ile 19.yy NeoGrek üslubunu yansıtır.

BAZI PENCERE ÖRNEKLERİ

Taş söveli,mutlaka demir parmaklıklı veya kepenklidir.Alınlık ve taş konsollar gibi batı etkili çeşitli süsleme unsurları kullanılmıştır.Pencereler genellikle evlerin masif cephe yüzeylerini canlandıran bir eleman olarak kullanılmışlardır.Pencerenin üzeri düz bir taş olabildiği gibi kemerli de olabilir.Kemerli üst kat pencerelerde taş kemerin üstünde boşluğu sınırlayan bir tuğla kemer bulunur.Alt kat pencereleri genellikle kepenkli iken üst katlarda pancur kullanıldığı görülür.

 

BAZI KAPI ÖRNEKLERİ

Sokak kapıları bir niş içine yerleştirilir ve bu niş bezemeli bir söve ile çevrelenir.Ev kapılarının büyük çoğunluğu ile bahçe kapılarının tümü demirdir.Çift kanatlı büyük bahçe kapılarında bazan yavru kanatlara rastlanır.Doğrudan eve açılan sokak kapılarından özellikle masif olanların üstünde,taşlığı aydınlatmak için demir parmaklıklı bir pencere boşluğu bırakılmıştır..

KAPI TOKMAKLARI